Historia

Tuvan var från början en privatbostad med hade under senare år varit ett konvalescenthem vid Grantorpsviken. Efter att ha stått tomt under flera år köpes anläggningen 2005 av 19 delägare som var vänner och som byggde om och till stora huset till sammanlagt 10 lägenheter med stora gemensamma lokaler. 

 

Då Tuvan var ett konvalescenthem.

 

Foto: Anders Steiner

 

Producerad av webbyrån Mindbite